Custom image

Teaching & Non Teaching Staff List

KENDRIYA VIDYALAYA SARNI
STAFF LIST
S. No. Emp Code Name of Employee Post Subject
1 17853 SH. H.P. DHARKAR PRINCIPAL COMMERCE
2 27743 SH. MUKESH KUMAR YADAV PGT Maths
3 8529 SH. SANDEEP JAIN PGT CS
4 11323 SH. ARUN KUMAR GUPTA PGT Physics
5 54662 Sh. ANIL KUMAR PGT Chemistry
6 60844 SH. VINOD KUMAR PGT Chemistry
7 68712 SH. SHAILESH SHANKHDHAR PGT Biology
8 12700 SH. DHANRAJ R BHALERAO PGT English
9 76074 SH. BAKHTIYAR HSSAIN PGT Physics
10 17350 SH D.K. SAMEER TGT WETR
11 15609 SH. D.K. DANGE TGT Hindi
12 17583 SH. RAMESH KUMAR PANDOLE TGT English
13 56870 SH. PRASHANT SINGH TGT So St
14 56865 SH. SANDEEP SHARMA TGT PETR
15 57855 SH. VINAY KUMAR TIWARI TGT Maths
16 63034 SH. AJAY KUMAR TGT So St
17 56302 SH. BINOD KUMAR TGT Maths
18 68711 SH. RANJAN KUMAR TGT ART
19 68943 SH.  MANISH KUMAR TRIPATHI TGT Sanskrit
20 68709 SH. OMVIKASH TGT Hindi
21 8081 SH. VINOD KUMAR KANOJIYA LIBRARIAN
22 15528 SH. BHARAT KUMAR DHOTE HM
23 15530 SH. JAGDISH LOKHANDE PRT
24 17580 SH. AJAB RAO DANGE PRT
25 60036 SH. SHIV RAM SHARMA PRT
26 58059 Sh. ADITYA KUMAR MISHRA PRT
27 60038 SH. DILIP MALVIYA PRT
28 68707 SH. ALOK KUMAR GUPTA PRT
29 68708 SH. MANOJ PAL PRT
30 57835 SMT. SHARDA PRAJAPATI PRT MUSIC
31 17566 SH. HEERALAL JHODE SUB-STAFF
32 16260 SH. ASHOK KUMAR SUB-STAFF